×

บทสรุป New Normal จากงาน THE STANDARD Economic Forum ตอน 1

02.06.2020
  • LOADING...

เคน นครินทร์ สรุปบทเรียนจากงาน THE STANDARD Economic Forum เริ่มตอนแรกด้วย 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 

  1. ระเบียบโลกหลังโควิด-19 เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถอยห่างจากกัน
  2. New Balance of Power สมดุลแห่งอำนาจที่กำลังสั่นคลอนโลก
  3. โลกหลังโควิด-19 ในมุมมองของ ศุภชัย พานิชภักดิ์
  4. Turning Point of Globalization ซัพพลายเชนโลก การค้าระหว่างประเทศ และโลกาภิวัตน์ท่ีกําลังกลายพันธุ์
  5. A New Era of Nation States นิยามใหม่ของรัฐชาติหลังโควิด-19
  6. Skills for the Future การเรียนรู้และทักษะแห่งอนาคต
  7. New Retail เอาตัวรอดอย่างไรในสมรภูมิค้าปลีกใหม่
  8. Reinventing Retail ค้นหาตัวตนใหม่ในสงครามค้าปลีกแห่งอนาคต

 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


Credits

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข, นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Channel Manager & Show Co-Producer เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Sound Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Video Editor ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี
Videographer ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์, ภาณุ วิวัฒฑนาภา, ณัฐพงษ์ กุลพันธ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Music westonemusic.com

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising