×

สรุปศึกเมียนมารวดเดียวจบ ปฏิบัติการยึดเมียวดี

29.04.2024
  • LOADING...

เกิดอะไรขึ้นที่เมียวดี? เมืองเส้นทางการค้าชายแดนสำคัญของไทย-เมียนมาที่มีมูลค่ามากถึง 9 หมื่นล้านบาท

 

สงครามที่ใกล้ประเทศไทยของเรามากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นสงครามภายในของประเทศเมียนมาที่ในครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากครั้งก่อนๆ เพราะปฏิบัติการที่ชื่อว่า 1027 ได้ทำให้ไฟแห่งการต่อต้านในใจของผู้คนลุกโชนขึ้น จนลามมาถึงปฏิบัติการบุกยึดเมียวดีของฝ่ายต่อต้านที่มีกลยุทธ์ในการเข้าตีเมืองยุทธศาสตร์ที่มีผลประโยชน์ต่อกองทัพ

 

Executive Espresso จะมาสรุปความขัดแย้งในเมียนมาระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุ รัฐบาลทหาร กองกำลังพิทักษ์ประชาชน ที่ต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า 50 ปี และผลกระทบสืบเนื่องต่อประเทศไทย พร้อมเปิดเผยตัวละครในเงามืดอย่าง ‘ทุนจีนสีเทา’?

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Team

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising