×

รัฐบาลใหม่ 5 ฉากทัศน์ กาลเวลาอยู่ข้างใคร

13.05.2023
  • LOADING...

สรุปความความเป็นได้หน้าตารัฐบาลใหม่ 5 ฉากทัศน์ วันนี้กาลเวลาอยู่ข้างใคร…

 

เราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าภาพของการเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งปี 2562 

 

ผลโพลหลายๆ สำนักสะท้อนว่าคะแนนเสียงของพรรคร่วมอุดมการณ์เสรีนิยมสูงขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ต่างจากในอดีตที่สูสีคู่คี่กันมาตลอด แต่นั่นอาจไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิม 

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ สรุปปัจจัยสำคัญที่คนไทยต้องช่วยกัน ‘จับตา’ ผ่านท่าที่ของ ส.ว. การทำงานของ กกต. พร้อมประเมินฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาล

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising