×

กฎ 10 ข้อ สร้างการเติบโต จาก 5,000 บริษัททั่วโลก

04.09.2022
  • LOADING...

โลกเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจมากมาย ทั้งภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงวิกฤตพลังงาน ส่งผลให้ภาพรวมการเติบโตขององค์กรธุรกิจทั่วโลกชะลอตัว เชื่องช้า หลายองค์กรถึงกับสะดุดหยุดลง 

 

ถึงแม้วิกฤตต่างๆ ที่ว่ามานี้จะสร้างอุปสรรคฉุดรั้งภาคธุรกิจ แต่ต้องบอกว่ามีอีกหลายองค์กรที่ยังเติบโตได้ดีแม้ในภาวะปัจจุบัน เพราะองค์กรธุรกิจเหล่านั้นค้นพบปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเติบโต สร้างรายได้และผลกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืน   

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ นำเสนอรายงานจาก McKinsey ที่รวบรวมข้อมูลจาก 5,000 บริษัททั่วโลก ศึกษาปัจจัยร่วมที่ส่งเสริมให้องค์กรเหล่านั้นยังเติบโตได้ดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็ว ถอดออกมาเป็น ‘กฎ 10 ข้อที่ช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับองค์กร’ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องไม่พลาด!

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising