×

หยวนปะทะดอลลาร์ จีนวัดพลังสหรัฐฯ อวสานโลกาภิวัตน์?

26.03.2022
  • LOADING...

ภายใต้สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงมีการปะทะกันของสองขั้วอำนาจที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อย่างการเทียบรุ่นกันของจีนและสหรัฐฯ เงินดอลลาร์และเงินหยวน สงครามในครั้งนี้กำลังชี้ชะตาว่า ขั้วอำนาจของโลกในวันพรุ่งนี้จะตกไปอยู่ในกำมือใคร และจะกลายเป็นจุดจบของยุคโลกาภิวัตน์หรือไม่

 

เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงความพยายามในการ ‘ไต่เส้นลวด’ ของจีน และการผลักดันให้เงินหยวนผงาดขึ้นมาเทียบเคียงกับเงินดอลลาร์ได้ในอนาคต

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

GUEST ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising