×

สูตรสร้างนโยบาย ‘อนาคตไทยศึกษา’ ทำน้อยได้มาก กระจาย ยืดหยุ่น

09.07.2021
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

00:39 เกริ่นนำ

03:19 บทบาทหน้าที่ของ Thailand Future

08:12 3 หลักคิด

09:08 4 เครื่องยนต์

09:12 โครงข่ายเศรษฐกิจฐานราก

11:13 เศรษฐกิจสบายๆ

13:37 ดิจิทัลโลจิสติกส์

16:26 เศรษฐกิจสร้างสรรค์

19:10 Vision และ Mission ที่เปลี่ยนไป

21:00 ประเทศไทยตอนนี้เหมือนไฟกำลังไหม้บ้าน

27:06 ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร

32:07 ทางออกของการจัดสรรทรัพยากร

38:38 ปัญหาการออกนโยบาย

48:07 ทางออกของปัญหาการออกนโยบาย

50:27 Mindset หรือทักษะที่ควรมีเพื่อรับมือกับอนาคต

‘วิกฤตการณ์โควิด’ สัญญาณกระตุ้นให้หลายประเทศทั่วโลกเกิดการปรับตัวและปฏิรูปโครงสร้างให้พร้อมมุ่งไปข้างหน้า ในขณะที่ประเทศไทยยังแก้ปัญหาด้วยการ ‘ปิดห้องประชุม’ จนลุกลามกลายเป็น ‘ไฟไหม้บ้าน’ คำถามสำคัญคือ จะทำอย่างไรเมื่อปัญหาในอดีตก็ยังค้างคา ปัญหาในอนาคตก็ยากที่จะแก้ไข

 

อะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลง ไหม้ครั้งนี้ดับลงได้ เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการสถาบันอนาคตไทยศึกษา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ถึง ‘วิธีการหากระบวนการที่เหมาะสม’ ให้ประเทศไทยมีเข็มทิศที่ถูกต้อง พร้อมด้วย 4 ข้อเสนอสำคัญสู่ทางออกของวิกฤตการณ์ครั้งนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Head of The Secret Sauce ปณชัย อารีเพิ่มพร
Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer พันธิตรา หอมเดชนะกุล
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin จักรภัทร อ่ำพริ้ง
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising