×

ถอดบทเรียน #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ ควรแก้อะไร ผู้นำ การจัดการ การสื่อสาร หรือผังเมือง

07.07.2021
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Timestamp

00:00 Start

00:32 เกริ่นนำ

04:10 ประเมินภาพรวมการจัดการเหตุไฟไหม้กิ่งแก้ว

08:33 ต้นเหตุของปัญหา รัฐควรจัดการอย่างไร?

16:02 ประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงสาธารณะได้

19:04 วอร์รูมและวิธีสื่อสารที่ดี

29:58 สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ‘พูดให้ถูก’ เข้าใจงานทุกฝ่าย

35:47 บทเรียนป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต

49:02 ผังเมืองที่ดีควรเป็นอย่างไร

50:01 ปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่?

52:40 ใครควรรับผิดชอบเหตุการณ์นี้?

58:17 ปัญหาที่แท้จริง ‘เจาะลึก’ ลงไปในอีกมิติ

01:00:20 ไม่ใช่แค่ ‘กิ่งแก้ว’ แต่พื้นที่เสี่ยงกระจายทั่วเมืองแล้ว

01:02:24 วางผังเมืองให้ ‘ถูก’ เพื่อป้องกันเหตุในอนาคต

01:07:02 ไฟไหม้กิ่งแก้ว ‘สะท้อน’ อะไร?

สรุปบทเรียนจากเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ‘บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด’ ซอยกิ่งแก้ว 21 จังหวัดสมุทรปราการ #โรงงานกิ่งเเก้วไฟไหม้ ควรแก้อะไร ‘ผังเมือง โรงงาน ระบบ หรือผู้นำ?’ พร้อมหาทางออกร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกในอนาคต

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Head of The Secret Sauce ปณชัย อารีเพิ่มพร
Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer พันธิตรา หอมเดชนะกุล
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin จักรภัทร อ่ำพริ้ง
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising