×

Apple บริษัทสหรัฐฯ แห่งแรกที่มีมูลค่าทะลุ 2 ล้านล้าน โตเท่าตัวใน 2 ปี

21.08.2020
  • LOADING...

Apple เติบโตกว่า 100% จากมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลาเพียง 2 ปีได้อย่างไร 

 

เคน นครินทร์ ชวน นัท-ปณชัย อารีเพิ่มพร Content Creator เทคโนโลยีและธุรกิจประจำ THE STANDARD มาสรุปความน่าสนใจจากประเด็นดังกล่าวใน The Secret Sauce: Executive Espresso

 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Creative ภัทร จารุอริยานนท์
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, ณัฐชัย ตั้งวงศ์วิวัฒน์  

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

Music westonemusic.com

Intern ภูมิ ทรงศรีพิพัฒน์, ณัชชา ขอเพิ่มทรัพย์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising