×

แบงก์ชาติทำอะไรเพื่อการเงินยั่งยืน รู้ก่อน ปรับก่อน ไม่เจ็บตัว

26.10.2022
  • LOADING...

ประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร?

 

แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน มีหลากหลายภาคส่วนที่ต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ภาคส่วนสำคัญที่เป็นผู้ควบคุม ‘แหล่งเงินทุน’ หรือทรัพยากรของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่คือ ‘ภาคการเงิน’ 

 

วันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศแล้วว่าจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง ด้วยการกำหนดถึงภูมิทัศน์การเงินใหม่ที่มี Sustainable Finance เป็นองค์ประกอบสำคัญ 

 

ธปท. จะเริ่มใช้ไม้แข็งเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านทันทีหรือไม่ ใครบ้างที่ต้องปรับตัว และอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป ฟังคำตอบโดยตรงจาก ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ใน Climate Action เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising