×

โตเท่าไรพ่อแม่ก็ไม่ปล่อย ไม่กล้าตัดสินใจเพราะถูกเลี้ยงมาแบบไข่ในหิน คุยชีกับพี่โจ้ พี่เน็ต Readery

13.03.2021
  • LOADING...

อึดอัด ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลย เพราะจะทำอะไรพ่อแม่กลับไม่เห็นด้วย ห้ามไม่ให้ทำสักอย่าง รู้สึกว่าตัวเองเป็นยิ่งกว่าไข่ในหิน เข้าใจว่าพ่อแม่เป็นห่วงเรา แต่นี่ก็ชีวิตของเราเหมือนกัน ขอตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองได้ไหม

 


ติดตาม Talk Therapy
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


Credits

 

The Hosts นัทธมน หัวใจ, อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

                                             

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ,  อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ    

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Videographer วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmasters รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์ 

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์ 

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising