×

อะไรทำให้ ‘ตรรกะบ้ง’ ยังคงอยู่?

05.04.2024
  • LOADING...

‘ตรรกะบ้ง’ หรือ ‘ตรรกะวิบัติ’ คำที่เราอาจเคยเห็นผ่านตา ได้ยินผ่านหู

 

เมื่อใครสักคนแสดงความเห็น โต้แย้ง หรือวิจารณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วเหตุกับผลไม่สัมพันธ์กัน หลุดไปไกลจากประเด็นตั้งต้น ก็เป็นที่เข้าใจกันว่านั่นคือ ‘ตรรกะบ้ง’ 

 

เพื่อทำความเข้าใจ ‘ตรรกะบ้ง’ ให้ลงลึกขึ้น เอพิโสดนี้จึงอยากพาไปทำความรู้จักกับตรรกะบ้งรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างใกล้ตัวที่เราอาจไม่ทันสังเกตว่า เอ๊ะ เราก็บ้งได้เหมือนกัน และความบ้งบางแบบเราก็อาจยอมรับได้ (รึเปล่านะ?)

 

แม้ความบ้งหลายอย่างอาจไม่ส่งผลกระทบกับใคร แต่ก็มีความบ้งอีกจำนวนหนึ่งที่น่าหยิบมาถกเถียงต่อ รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า อะไรทำให้ความบ้งยังคงอยู่?

 

ชวนถามชวนคิดในรายการ Shortcut ปรัชญา กับ ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ ฟาง-รัฐโรจน์ จิตรพนา

 


 

Credits

 

The Host ภาคิน นิมมานนรวงศ์, รัฐโรจน์ จิตรพนา

Show Producer นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล 

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Videographer ศักดิภัท ประพัทธวรคุณ, ธนกร ศักดิ์มณีกุล, พนาธร ไชยกุล

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising