×

ทำไมเราเป็นเจ้าของชีวิตได้ไม่เท่ากัน?

14.06.2024
  • LOADING...

ชีวิตเป็นของเราไหม? 

 

บางคนอาจตอบอย่างมั่นใจว่า ‘ใช่สิ ชีวิตเป็นของเรา’ แต่บางคนอาจเริ่มลังเลแล้วคิดว่า ‘เอ๊ะ ชีวิตเป็นของเราแค่ไหนนะ’ 

 

ดังนั้นคำถามนี้ไม่อาจมีเพียงคำตอบเดียว และคำถามที่น่าสนใจกว่าอาจเป็น ‘แล้วทำไมแต่ละคนถึงรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตได้ไม่เท่ากัน?’

 

Shortcut ปรัชญา เอพิโสดนี้ พาลงลึกเรื่อง ‘ชีวิต’ เพื่อตอบคำถามว่าชีวิตเราเป็นของใคร มันเป็นของเราแค่ไหน ทำไมเราจึงรู้สึกเป็นเจ้าของได้ไม่เท่ากัน และปัจจัยอะไรที่ทำให้เราแต่ละคนควบคุมและใช้ประโยชน์จากชีวิตได้แตกต่างกัน

ชวนคิดชวนถามกับ ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ ฟาง-รัฐโรจน์ จิตรพนา

 


 

ติดตาม Shortcut ปรัชญา ในช่องทางอื่นๆ

Website

 


 

อ้างอิง:

 

  1. หนังสือเล่มสำคัญที่เป็นที่มาของตอนนี้คือ ‘จินตนาการทางสังคมวิทยา’ โดย ซี. ไรต์. มิลส์ ฉบับภาษาไทยแปลโดย จันทนี เจริญศรี สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป (https://bookscape.co/books/in-stock/issue-of-the-age/the-sociological-imagination)
  2. เรื่องราวของ ชาร์ลส์ วิตแมน อยู่ในบทแรกของหนังสือ ‘500 ล้านปีแห่งความรัก’ เล่มที่ 1 โดย ชัชพล เกียรติขจรธาดา (https://chatchapolbook.com/book/500-ล้านปีของความรัก-เล่ม-1-ว/)
  3. เรื่องของ ฟิเนียส เกจ และเคสผู้ป่วยที่อารมณ์แปรปรวนหรือเปลี่ยนจากคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างในประเทศไทย ฟังยาวๆ ได้จากรายการ Brain Code Cast Ep.3 – เคสคลาสสิก คนไข้สมอง (https://www.youtube.com/watch?v=4MHklXa-Mvw)
  4. อ่านงานวิจัยเรื่อง ‘จินตนาการใหม่ของเยาวชนไทย’ ได้ที่ https://101pub.org/youth-civic-imagination/ หรือฟังการนำเสนอผลการวิจัยได้ที่ https://101pub.org/kid-for-kids-future-of-new-generation/

 

 


 

Credits:

 

The Host ภาคิน นิมมานนรวงศ์, รัฐโรจน์ จิตรพนา

Show Producer นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล 

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Videographer ศักดิภัท ประพัทธวรคุณ, ธนกร ศักดิ์มณีกุล, พนาธร ไชยกุล

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising