×

‘การบน’ สู่ ‘สินบน’ เพราะความเชื่อคนไม่เคยเปลี่ยนแปลง?

03.05.2024
  • LOADING...

‘การบน’ กับ ‘สินบน’ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

 

Shortcut ปรัชญา เอพิโสดนี้ชวนตั้งคำถามกับพัฒนาการ ‘ความเชื่อ’ ของมนุษย์ ที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่หากมองดีๆ ความเชื่อบางอย่างอาจเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่โดยเนื้อแท้กลับไม่ต่างกันมากนัก (หรือเปล่านะ?)

 

‘การบน’ เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับการให้ ‘สินบน’ แก่ผู้มีอำนาจ แท้จริงแล้วคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่า ความเชื่อในแต่ละยุคทำงานอย่างไร มีเพื่ออะไร และทำไมเราอาจเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเชื่อในอะไรบางอย่าง?

 

ชวนคิด ชวนถาม กับ ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ ฟาง-รัฐโรจน์ จิตรพนา

 


 

Credits

 

The Host ภาคิน นิมมานนรวงศ์, รัฐโรจน์ จิตรพนา

Show Producer นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล 

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Videographer ศักดิภัท ประพัทธวรคุณ, ธนกร ศักดิ์มณีกุล, พนาธร ไชยกุล

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรินทร สายอาริน

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising