×

The Devil Judge ประชาชนคืออำนาจ

16.07.2021
  • LOADING...

จะเป็นอย่างไรเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินของศาล?

 

The Devil Judge ซีรีส์เข้มข้นที่ว่าด้วยเรื่องประเทศเกาหลีที่กลายเป็นดิสโทเปียหลังยุคระบาดของเชื้อโรค ความเหลื่อมล้ำกระจายไปทุกหย่อมหญ้า รัฐบาลเกิดไอเดียมอบอำนาจให้ผู้พิพากษาสร้างรายการเรียลลิตี้โชว์ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินผ่านแอปพลิเคชัน 

 

ดูซีรีส์ให้ซีเรียส ชวนวิเคราะห์ความล้มเหลวของรัฐในซีรีส์, Big Data ที่ใช้ขับเคลื่อนสังคม รวมถึงเดา 3 ความสัมพันธ์ของตัวละคร ซึ่งเป็นผลจากปมในอดีต โดยเฉพาะตัวละครเอกอย่าง คังโยฮัน ว่าแท้จริงแล้วเขาคือพระเจ้าหรือปีศาจกันแน่

 


 

ติดตาม ดูซีรีส์ให้ซีเรียส
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits


The Hosts เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, ฤกษ์ระพี โสภณ

Show Creator เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Videographer เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 
 
  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising