×

The Devil Judge

The Devil Judge
16 กรกฎาคม 2021

The Devil Judge ประชาชนคืออำนาจ

จะเป็นอย่างไรเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินของศาล?   The Devil Judge ซีรีส์เข้มข้นที่ว่าด้วยเรื่องประเทศเกาหลีที่กลายเป็นดิสโทเปียหลังยุคระบาดของเชื้อโรค ความเหลื่อมล้ำกระจายไปทุกหย่อมหญ้า รัฐบาลเกิดไอเดียมอบอำนาจให้ผู้พิพากษาสร้างรายการเรียลลิตี้โชว์ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินผ่านแอปพลิเคชัน    ดูซ...

X
Close Advertising