×

พ่อแม่หย่าร้างเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ เสียใจได้ไหม และรับมืออย่างไรดี

11.06.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

04:10 เราเสียใจและฟูมฟายได้ในพื้นที่ปลอดภัย

06:12 เหตุผลการเลิกราของพ่อแม่จำเป็นต้องบอกให้ลูกรู้

06:48 การสื่อสารจะช่วยให้ผ่านเวลายากๆ ด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน

07:32 เราทำได้อย่างมากที่สุดคือยอมรับในเหตุผลนั้น

09:19 ค่อยๆ ย่อยความรู้สึกของตัวเอง

09:48 พูดคุยอย่างผู้ใหญ่ว่าเราจะแยกจากกันอย่างไรดี

11:33 การหย่าร้างไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่สมบูรณ์

เหตุการณ์ไม่คาดฝันนอกจากอุบัติเหตุและการสูญเสียแล้ว การหย่าร้างของพ่อแม่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่รับมือได้ยาก บางครั้งไม่มีสัญญาณใดๆ และอาจเกิดขึ้นเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนจะเข้าใจอะไรๆ ได้ง่าย แต่เมื่อเจอจริงๆ กลับไม่ง่ายอย่างนั้น

 

เพราะนิยามของคำว่าสมบูรณ์ ไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกันเสมอไป R U OK เอพิโสดนี้จึงแนะนำแนวทางการสื่อสารของทุกคนในครอบครัว ที่แม้เราอาจไม่เห็นด้วย แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ผ่านเวลายากลำบากนี้ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 

Credits

The Hosts ณัฐ ศักดาทร, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising