×

จะเริ่มรับรู้คุณค่าในตัวเองอย่างไร จากที่ Low Self-Esteem มาทั้งชีวิต

24.05.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:03 Low Self-Esteem กับความไม่มั่นใจในตัวเองอาจคือคนละเรื่องกัน

05:54 เราเป็นแค่คนธรรมดาที่มีความภูมิใจในการเป็นเรา

06:24 หาเรื่องภูมิใจเล็กๆ ในตัวเอง

07:11 เปลี่ยนเสียงในใจและหาจุดว้าวให้ตัวเอง

08:08 หลายบ้านไม่ชมลูกหลานเพราะกลัวเหลิง

08:50 ลองเป็นผู้ให้หรือสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมา

12:01 ลองชมตัวเองด้วยการออกเสียง

13:33 ลองหางานอดิเรกที่ตัวเองถนัด

14:12 ลองฝึกปฏิเสธ เพราะจะทำให้เราเห็นความต้องการของตัวเอง

15:05 เคารพตัวเองและผู้อื่น

แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเพิ่ม Self-Esteem เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ โดยทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนสุดท้ายเราจึงเห็นคุณค่าของตัวเอง

 

R U OK เอพิโสดนี้จึงชวนปรับพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้าง Self-Esteem ให้กับตัวเรา ตั้งแต่การเรียนรู้และยอมรับในตัวเอง ลองฝึกตัดสินใจ หรือแม้แต่การให้เกียรติผู้อื่นก็เป็นหนึ่งในวิธีของการเห็นคุณค่าของตัวเองเช่นกัน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

The Hosts นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising