×

ฝึกยอมรับและเมตตาต่อตนเองอย่างไร ให้ผ่านวันที่แย่ๆ

17.05.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:15 การเมตตาต่อตนเองเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้

03:40 การเมตตาต่อตนเองเริ่มต้นจากการยอมรับสิ่งที่เป็น

05:18 โอบกอดประสบการณ์ในแง่ลบของตัวเอง

07:15 รู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเอง

08:47 ไม่ต้องเรียกร้องให้คนอื่นใส่ใจเรา เพราะเราใส่ใจตัวเองได้

10:26 เริ่มเมตตาตนเองอย่างไรในวันที่อยู่คนเดียว

10:50 ทบทวนตัวเองว่าสิ่งไหน ‘ต้องทำ’ และสิ่งไหน ‘อยากทำ’

13:10 การเมตตาต่อตนเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว

เราสามารถเมตตา และปลุกปลอบผู้อื่นได้เมื่อเขาต้องการกำลังใจ แต่เชื่อหรือไม่ว่าเราก็สามารถทำแบบนั้นกับตัวเองให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เช่นกัน

 

R U OK พอดแคสต์เอพิโสดนี้มีโฮสต์พิเศษคือดีเจพี่อ้อย นภาพร ที่จะมาชวนคุยเรื่องการเมตตาต่อตัวเองว่าคืออะไร ต่างกับการใช้ตัวเองเป็นหลักตรงไหน จนถึงการทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นคือสิ่งที่เรา ‘ต้องทำ’ หรือ ‘อยากทำ’ กันแน่

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

The Hosts นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising