×

ฝึกให้เป็นคนใจเย็นอย่างไร ท่ามกลางอากาศร้อนและหงุดหงิดง่ายแบบนี้ #อยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็น

19.04.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

01:37 อากาศร้อนทำให้หงุดหงิดง่าย เพราะไม่ชอบสภาวะนั้นของตัวเอง

04:10 ใจเย็นคือใจที่สงบ

04:48 ใช้วิธีการ Visualization ช่วยให้ใจสงบขึ้นได้

05:26 แบบฝึกหัดที่สร้างให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นขึ้น

07:12 คนที่รู้จักตัวเองจะมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจได้ยาก

08:23 สำรวจตัวเองว่าเราเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่มากระทบใจอย่างไร

09:37 รู้จักตัวเองว่าเราควบคุมอะไรได้หรือไม่ได้

10:31 สังเกตลมหายใจตัวเองว่าลึกสุดถึงตรงไหน

12:49 แบ่งร่างกายเป็น 3 ระดับ ให้เรื่องที่มากระทบอยู่เพียงแผ่นหน้า

อากาศร้อนแบบนี้อาจทำให้ใจร้อน หงุดหงิดง่ายเพราะไม่สบายตัว แถมพานอารมณ์ขึ้นง่ายๆ R U OK เอพิโสดนี้เลยอยากชวนฝึกให้ตัวเองเป็นคน ใจเย็น อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรู้เท่าทันตัวเอง สังเกตตัวเองว่าควบคุมอะไรได้แค่ไหน จนถึงการเชื่อมโยงตัวเองกับเรื่องที่มาปะทะกับใจ เพื่อให้เราไม่เป็นคนหัวเสียง่ายในอากาศร้อนๆ แบบนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 

Credits

The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising