×

รวมคำให้กำลังใจในโอกาสครบรอบ 1 ปี R U OK พอดแคสต์

15.03.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

10:20 ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุข

11:55 เงินทำให้ซื้อของได้ แต่แทนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่ได้

13:10 การมีเพื่อน คือการ Give & Take

14:05 ความถูกต้องไม่ได้เป็นความจริงสูงสุดของทุกคน

15:01 ชีวิตเราไม่ได้พึ่งพาทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

16:28 บางครั้งเราอิจฉา เพราะไม่ยอมรับความแตกต่าง

17:23 การคาดหวังในคนรัก ดูแลเราเหมือนพ่อแม่ อาจไม่ใช่สิ่งสูงสุดในชีวิต

18:27 เราจัดการและออกแบบชีวิตเองได้

19:23 เด็กไม่สามารถเข้าใจคุณค่าหรือตีความความรักผ่านเงิน

21:11 เราดูแลคนอื่นอย่างไร เรารักตัวเองได้อย่างนั้น

ในโอกาสที่ R U OK พอดแคสต์ครบรอบ 1 ปี เอพิโสดนี้เลยถือโอกาสรวมประโยคให้กำลังใจจากตอนที่ผ่านๆ มา อาจมีบางคำที่ทำให้เราเห็นมุมใหม่ๆ และปรับใจตัวเองได้ เพราะทุกความคิดและทุกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากเราต้องการ

 


 

Credits

The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising