×

อ่านอย่างธนาธร อ่านเล่มไหนดี

28.06.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time Index

09:12 The travels of a T-shirt in the global economy ของ Pietra Rivoli

12:01 โคตรไคโร ของ Naguib Mahfouz และ เด็กเก็บว่าว ของ Khaled Hosseini

15:13 Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco ของ Bryan Burrough และ John Helyar

29:58 น้ำหอม ของ Patrick Süskind

36:20 เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์

แขกรับเชิญคนแรกของ Readery Podcast เราชวนนักอ่านอย่าง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เลือกหนังสือ 3 เล่มที่อยากพูดถึง ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวรรณกรรม มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างหลากหลาย การอ่านสำคัญกับธนาธรอย่างไร และหนังสือเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงมุมมองเขาไปอย่างไรบ้าง

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ Readery
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

The Hosts โจ วรรณพิณ และนัฏฐกร ปาระชัย
The Guest ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ


Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising