×

กรอบมาตรฐานความรักที่ดี ที่รักเพศไหนก็ดิ้นไม่หลุด

20.06.2024
  • LOADING...

ความรัก คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา และเพศกำเนิด ความรักเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่ขณะเดียวกันความเชื่อเกี่ยวกับ ‘ความรักที่ดี’ กลับมีกรอบที่แข็งแรงบังคับเอาไว้

 

ในโอกาส Pride Month รายการ Open Relationship ชวนคุยเกี่ยวกับความรักท่ามกลางความหลากหลาย ที่ดูเหมือนว่าบางครั้งอาจหลุดจากกรอบเรื่องเพศกำเนิด แต่ขณะเดียวกันกลับมีกรอบความเชื่อและค่านิยมทางสังคมอีกหลายประการที่ทำให้เราดิ้นไม่หลุด และหลายครั้งอาจไม่รู้ตัว

 

Open Relationship ชวนชี้ให้เห็นว่ากรอบค่านิยมที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง ส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างไร และสุดท้ายการเลือกที่จะอยู่ในกรอบหรือออกจากกรอบ ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องถูก-ผิด ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกแบบไหนเท่านั้น

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัน หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising