×

รักข้างเดียว ใกล้กันไม่ได้ทั้งกายและใจ

30.05.2024
  • LOADING...

ไม่ว่าจะแอบมองอยู่ข้างเดียว หรืออยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ ล้วนเป็นความรักที่เกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียว แน่นอนว่าไม่สมหวัง ซึ่งอาจเป็นไปได้ตั้งแต่ความสุขเล็กๆ จนถึงความเจ็บปางตาย

 

Open Relationship ชวนชี้ให้เห็นสาเหตุของสถานการณ์ ‘รักนะ แต่ใกล้กันไม่ได้’ ทั้งความรักที่เก็บไว้ในใจ ความรักที่มีเงื่อนไขไม่สามารถแสดงออก รวมถึงคู่ที่เพิ่งเลิกราแต่ยังมีความห่วงใย เพราะความสัมพันธ์ที่จบลงอาจไม่ได้หมายถึงการเลิกรักเสมอไป เพียงแต่ใกล้กันไม่ได้อีกต่อไปทั้งกายและใจเท่านั้น

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัน หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จิรวัฒน์ ฉิมพาลี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising