×

ธปท. เตือนรัฐบาล ลดขาดดุลการคลัง เก็บกระสุนรับมือวิกฤต | Morning Wealth 30 ตุลาคม 2566

30.10.2023
  • LOADING...

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผย GDP ปี 2567 อาจโตต่ำกว่า 4.4% หากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตปรับเงื่อนไข เตือนรัฐเก็บกระสุนรับความเสี่ยงในอนาคต รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

ทิศทางตลาดอสังหาของไทยในปี 2024 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร พูดคุยกับ เชษฐวัฒก์ ทรงประเสริฐ นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising