×

‘ฟันด์โฟลว’ ท่วมไทย อานิสงส์จีนเปิดประเทศ ปี 66 ซื้อต่อ 2 แสนล้าน | Morning Wealth 29 ธันวาคม 2565

29.12.2022
  • LOADING...

นักกลยุทธ์คาด ฟันด์โฟลวจากต่างชาติจะซื้อสุทธิหุ้น-ตราสารหนี้ไทยอีกไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาทในปี 2566 อานิสงส์ต่อเนื่องจากจีนเปิดประเทศ ดันท่องเที่ยว-เศรษฐกิจไทยฟื้นแรง รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ฟันด์โฟลวปีหน้าจะไหลเข้าตลาดหุ้น-ตราสารหนี้ไทยขนาดไหน เมื่อจีนเปิดประเทศ พูดคุยกับ ประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising