×

ผวาวิกฤต STARK ลาม บริษัทประกัน-บจ.ขาดทุน ฉุดหุ้นไทยดิ่งนิวโลว์ | Morning Wealth 29 มิถุนายน 2566

29.06.2023
  • LOADING...

กังวลวิกฤต STARK ลามไม่จบ เสี่ยงทำบริษัทประกัน บริษัทจดทะเบียนที่ ลงทุนหุ้น-หุ้นกู้ STARK ขาดทุน นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่น ฉุดหุ้นไทยดิ่งต่อนิวโลว์ในรอบ 29 เดือน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

รับมืออย่างไรกับความผันผวนในการลงทุนครึ่งหลังของปี: What’s your plan B for 2H23 investment outlook? พูดคุยกับ ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีมฝ่าย SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ศรวณีย์ พรมเสน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR



X
Close Advertising