×

เร่งสอบ STARK ก.ล.ต. เล็งแก้กฎเข้ม ป้องกันปัญหาซ้ำรอย | Morning Wealth 20 มิถุนายน 2566

20.06.2023
  • LOADING...

ก.ล.ต. เล็งขันน็อตแก้เกณฑ์เข้มป้องกันปัญหาซ้ำรอย STARK จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้ารวมหลักฐานสอบทางกฎหมาย รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

แฉกล STARK ดึงดูดกองทุน-จับสัญญาณเตือนก่อนปัญหาระเบิด พูดคุยกับ ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ทาลิส 

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising