×

สัญญาณเตือนแรง! Gen Z สหรัฐฯ จมหนี้บัตรเครดิต | Morning Wealth 20 พฤษภาคม 2567

20.05.2024
  • LOADING...

สัญญาณของปัญหาทางการเงินกำลังรุนแรง เมื่อผลสำรวจพบ 1 ใน 7 คนของ Gen Z ชาวอเมริกันใช้บัตรเครดิตเต็มวงเงิน ยอดค้างชำระพุ่งสูงสุดในรอบ 12 ปี รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เปิดตัวนวัตกรรมการเงิน AI ในการบริหารจัดการธุรกิจ Wealth จะเป็นอย่างไร พูดคุยกับ ศรชัย สุเนต์ตา, CFA รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising