×

เร่งฟื้น ศก., จีนยืน Zero-COVID, อังกฤษหวัง ‘ขุนคลังใหม่’ ฟื้นเชื่อมั่น | Morning Wealth 17 ตุลาคม 2565

17.10.2022
  • LOADING...

รมว.คลังอังกฤษคนล่าสุด ‘เจเรมี ฮันต์’ ยืนยันเดินหน้าผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบุนโยบายภาษีของนายกฯ นั้น ‘ไกลและเร็วไป’ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ประเมินทิศทางเศรษฐกิจจีน หลังการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดฉากเป็นวันแรก (16 ตุลาคม) โดยเน้นย้ำถึง 3 นโยบายสำคัญสูงสุด ได้แก่ นโยบาย Zero-COVID นโยบายไต้หวัน และฮ่องกง ผลกระทบต่อการลงทุนจะเป็นอย่างไร พูดคุยกับ วิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising