×

เจาะลึก ‘หวยเกษียณ’ ใครซื้อได้บ้าง คนซื้อได้อะไร | Morning Wealth 17 มิถุนายน 2567

17.06.2024
  • LOADING...

เจาะลึก ‘หวยเกษียณ’ หลังบอร์ด กอช. โหวตเห็นชอบ ใครซื้อได้บ้าง คนซื้อได้อะไร พูดคุยกับ ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

 

Tris Rating เตือน ปีนี้อาจเห็นการดาวน์เกรดเครดิตเรตติ้งบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน หากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว รายละเอียดเป็นอย่างไร

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จิรวัฒน์ ฉิมพาลี

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising