×

หุ้นไทยรั้งท้ายโลก Year to Date ดิ่งทะลุ 300 จุด | Morning Wealth 14 ธันวาคม 2566

14.12.2023
  • LOADING...

 

จับตาหุ้นไทยเข้าใกล้ ‘โซนหมี’ จากแรงกดดันของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงทยอยขายออกอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

การลงทุนโค้งสุดท้ายจะมีซานต้าแรลลี่หรือไม่ ทิศทางหุ้นไทยจะเป็นอย่างไร พูดคุยกับ สิทธิชัย ดวงรัตนฉายา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์  


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising