×

เศรษฐกิจไทยสะเทือนหนัก พิษน้ำมันพุ่งแรง สำนักวิจัยจ่อปรับ GDP ปีนี้โตต่ำ 3% | Morning Wealth 14 มีนาคม 2565

14.03.2022
  • LOADING...

ราคาน้ำมันที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน กำลังเป็นแรงฉุดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ประเมินสถานการณ์นี้อย่างไร

 

วิเคราะห์กองทุนหุ้นยุโรปหลังดิ่งถ้วนหน้า จากผลกระทบสงคราม ‘รัสเซีย-ยูเครน’ นักวิเคราะห์มีมุมมองและกลยุทธ์ลงทุนอย่างไร


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising