×

ตื่น ‘ดอกเบี้ย’ ขาขึ้น เอกชนออกบอนด์ล็อกต้นทุน | Morning Wealth 11 ตุลาคม 2565

11.10.2022
  • LOADING...

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเผย เอกชนแห่ออกหุ้นกู้ล็อกต้นทุน คาดปีนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาคเอกชนแห่ออกหุ้นกู้ล็อกต้นทุน กระทบตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างไร พุดคุยกับ สงวน จุงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายทีม Investment and Markets Research สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising