×

หุ้นไทยดิ่งทำนิวโลว์ในรอบ 4 ปี เสี่ยงลงลึกอีกแค่ไหน | Morning Wealth 11 มิถุนายน 2567

11.06.2024
  • LOADING...

หุ้นไทยดิ่งทำนิวโลว์ในรอบ 4 ปี (10 มิถุนายน) ด้านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ มอง Extreme Bear Market รุนแรงแค่ไหน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจและการลงทุน พูดคุยกับ ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ Head of Economic Research หัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising