×

การเมืองสุญญากาศ เบิกงบประมาณล่าช้า ต่างชาติหนีหุ้นไทย | Morning Wealth 26 กรกฎาคม 2566

26.07.2023
  • LOADING...

เกาะติดประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ส่อแววยืดเยื้อหลังเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรี ไทยเสี่ยงเป็นเมืองสุญญากาศ ฉุด Fund Flow หนีหุ้นไทย รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ลงทุนธีม ESG อย่างไรในภาวะตลาดผันผวน พูดคุยกับ ธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ KAsset

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising