×

เขย่าบัลลังก์ ‘ดอลลาร์’ เกม De-Dollarization พลิกขั้วอำนาจโลก? | Morning Wealth 10 กรกฎาคม 2566

10.07.2023
  • LOADING...

ส่องกระแส De-Dollarization หลังนโยบาย Fed ป่วนสกุลเงินท้องถิ่นหนัก หรือโลกจะเข้าสู่ยุค Multipolar Currency? รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ Geopolitics Tensions ที่รุนแรงขึ้น โลกแบ่งขั้วมากขึ้น ทุนเคลื่อนย้ายไปไหน พูดคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising