×

อย่างไรต่อ? เมื่อโควิดระบาดหนักกดดันหุ้นธีม Reopening | Morning Wealth 5 กรกฎาคม 2564

05.07.2021
  • LOADING...

ส่องธีมการลงทุน กับหุ้นธีม Reopening ที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะกลับมาโดดเด่น แต่การระบาดของโควิดไม่ลดลง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มนี้ถูกกดดันอีกครั้ง นักวิเคราะห์มองอย่างไร วิเคราะห์สถานการณ์นี้กับ สรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย

 

เจาะโรดแมปของสิงคโปร์ เตรียมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ร่วมกับโควิด รายละเอียดเป็นอย่างไร

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising