×

คนลังเลไม่ซื้อ กองทุน Thai ESG ซึม ขายแผ่วพลาดเป้า | Morning Wealth 25 ธันวาคม 2566

25.12.2023
  • LOADING...

ส่องสาเหตุ คาดจบปี 2566 กองทุน Thai ESG ขายได้ไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท พลาดเป้าจากประมาณการที่ 1 หมื่นล้านบาท รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เปิดโผแนวโน้มธุรกิจปี 2024 ธุรกิจไหนจะเป็นดาวรุ่ง-ดาวร่วง ที่ต้องจับตามองในมุมมองของ SCB EIC พูดคุยกับ ปราณิดา ศยามานนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย Industry Analysis ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising