×

จบยุครีเทิร์นสูง วิกฤตอสังหาสหรัฐฯ ฉุดสินทรัพย์โลก | Morning Wealth 2 พฤษภาคม 2566

02.05.2023
  • LOADING...

ชาร์ลี มังเกอร์ เตือน ความเสี่ยงในตลาดอสังหาและธนาคารสหรัฐฯ เต็มไปด้วยสินเชื่อที่อันตราย นักลงทุนคาด ยุคทองของการลงทุนสิ้นสุดลงแล้ว รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

วิเคราะห์ตลาดหุ้นกับคาดการณ์ผลประชุม FOMC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ พูดคุยกับ สิทธิชัย ดวงรัตนฉายา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR



X
Close Advertising