×

ร ล ก็ต้องชัด อาร์ แอล ก็ต้องหัด

15.07.2019
  • LOADING...

เหมือนกับการที่เราพูด ‘เรียน’ เป็น ‘เลียน’ หรือ ‘รูป’ เป็น ‘ลูบ’ ความหมายเพี้ยนเฉย ตัวอาร์กับตัวแอลในภาษาอังกฤษก็ไม่ต่างกัน หลายครั้งที่แค่พูดเสียง R เป็นเสียง L หรือเสียง L เป็นเสียง R แล้วกลายเป็นอีกคำหนึ่งที่ความหมายคนละเรื่องไปเลย (*เอพิโสดนี้แนะนำให้ใส่หูฟัง*)

 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 

Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Illustrator Khunkhom

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising