×

นี่คือเขากำลังห้ามไม่ให้เราทำอะไรน่ะ “Don’t!”

04.06.2019
  • LOADING...

เพื่อความไม่เด๋อด๋าละล้าละลัง ยืนงงในดงภาษาอังกฤษว่า นี่คือเขากำลังสั่งห้ามอะไรอยู่ แล้วเราควรทำตัวยังไงเหรอ งั้นต้องรีบทำความรู้จัก และเข้าใจ 8 ประโยคนี้เอาไว้เสียแล้ว

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising