×

พูดย่อๆ ก็สะดวกดี

10.01.2019
  • LOADING...

สายย่อเชิญทางนี้ คนขี้เกียจพูดหรือเขียนอะไรยาวๆ เอาศัพท์สั้นๆ ไปใช้กันได้ สบม.ยห. ไม่ว่าจะเป็น นร. นศ. หรือ คทง. แม้แต่ ขรก. ไม่ว่าจะอยู่ใน กทม. หรือ ตจว. ตลอดจน ตปท. ก็ขอให้ฟัง คนด. อีพีนี้ให้ดี

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล
Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising