×

ทำไมต้องถามว่าทำไม

09.01.2019
  • LOADING...

มีหลายเหตุผลที่คนเราต้องรู้จักถามว่า ‘ทำไม’ และอีกหลายวิธีที่ใช้ในการถามว่า ‘ทำไม’


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า
Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising