×

แค่ Confident ไม่พอ ขอให้ทุกคน Fearless! Feat. ครูลูกกอล์ฟ #WordsOfTheYear

21.12.2018
  • LOADING...

ครูภาษาอังกฤษที่ผลิตนักเรียนคุณภาพ ทั้งในแง่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และในแง่มุมของการใช้ชีวิตที่ Positive สุด และยังเป็นผู้ดำเนินรายการและ Creator ของ THE STANDARD แนะแนว อีกด้วย มาฟังกันว่า วันนี้ครูลูกฯ เอาคำว่าอะไรมาฝากบ้าง

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising