×

ทำไมจีนมองตัวเองเป็นประชาธิปไตย | Catch Up China EP.3

17.09.2023
  • LOADING...

Catch Up China EP.3 พลวุฒิ สงสกุล Feature Editor จาก THE STANDARD และ ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของเพจ ‘อ้ายจง’ ชวนทุกคนพูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองว่าด้วย ‘ประชาธิปไตยแบบจีนๆ’ เพื่อทำความเข้าใจการเมืองจีนเบื้องต้นว่า จีนมีโครงสร้างทางอำนาจอย่างไร ขั้นตอนการเลือกผู้นำจีนเป็นแบบไหน รวมถึงมุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมจีนที่มีต่อระบอบการเมืองของพวกเขาเป็นอย่างไร

 

มาร่วมทำความรู้จักจีนในแง่มุมที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ไปพร้อมๆ กันที่นี่

 


 

Credits

 

Host ภากร กัทชลี

Co-host พลวุฒิ สงสกุล

Show Creator ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ
Episode Producer ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ

Cameraman ณัฐพงษ์ กุลพันธ์, อรณิชา อภิวิศาลกิจ, พนาธร ไชยกุล 

Video Editor ศุภอาฒย์ มั่นสิงห์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer พิชามญชุ์ วรรณสาร
Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising