×

เทคนิค ‘ยืดหยุ่น’ สมอง ชะลอความเสื่อม

20.04.2021
  • LOADING...

เราเคยได้ยินการเปรียบเทียบสมองกับคอมพิวเตอร์ตลอดมา ว่ามีความฉลาด ซับซ้อน แต่แท้จริงสมองมีความ ‘คูล’ กว่า เพราะตัวสมองเป็นฮาร์ดแวร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการใช้งานที่มากขึ้นอย่างอัตโนมัติ กระบวนการนี้เรียกว่า Neuroplasticity 

 

THE STANDARD Audio Article ชวนสังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งการออกกำลังกาย การนอน สิ่งแวดล้อม โฟกัส และความเครียด ว่าแต่ละอย่างเราจะมีวิธีการยืดหยุ่นสมองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

อ่านในรูปแบบบทความ คลิก https://thestandard.co/brain-is-flexible-and-amazing/

 


 

Credits

Narrator

Writer พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล

 

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising