×

7 ข้อคิดทางการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่

02.12.2020
  • LOADING...

ไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหน เรื่องการเงินก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรให้ความสำคัญเสมอ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เมื่อเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง การจัดการรายได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่วันแรกของการทำงาน

 

THE STANDARD Audio Article เสนอ 7 ข้อคิดทางการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยสรุปจากแนวคิดและประสบการณ์ของ The Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เพื่อให้ช่วง 10 ปีแรกของการทำงานมีทั้งรายได้และความสุข

 

อ่านในรูปแบบบทความ คลิก

https://thestandard.co/opinion-the-money-coach-money-literacy/ 

 


 

Credits

Narrator ภูมิชาย บุญสินสุข

 

Writer จักรพงษ์ เมษพันธุ์

 

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising