×

บทบาทของภาพยนตร์ต่อการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์ก

04.02.2022
  • LOADING...
Nuremberg

เอพิโสดนี้จะพาไปดูบทบาทของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่มีผลต่อการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์ก ในการตัดสินจำเลยที่มีความผิดในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีสองพี่น้องตระกูล Schulberg และ Leni Riefenstahl เป็นกำลังสำคัญในการผลิตภาพยนตร์นี้ และกลายมาเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์โลกที่สำคัญมาถึงปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising