×

กิมย้ง ‘ภูษาไร้ตะเข็บ’ ผู้ผสานวรรณกรรมกับประวัติศาสตร์จีนสู่การยอมรับของคนทั้งโลก

22.06.2021
  • LOADING...

กิมย้ง หรือ จาเหลียงยง ชาวไต้หวันผู้ประพันธ์วรรณกรรมประวัติศาสตร์ ที่มีท้องเรื่องเป็นเรื่องจริงแล้วเติมตัวละครลงไป จนได้รับสมญานามว่า ‘ภูษาไร้ตะเข็บ’ วรรณกรรมของกิมย้งทั้ง 15 เรื่อง ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแล้วครั้งเล่า เช่น มังกรหยก, แปดเทพอสูรมังกรฟ้า และอุ้ยเสี่ยวป้อ 

 

วรรณกรรมของกิมย้งนอกจากจะมอบความสนุกของท้องเรื่องที่น่าสนใจแล้ว ยังทำให้เราสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์จีนได้อย่างลึกซึ้ง จนทำให้ได้รับการยอมรับทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่เอง และรวมไปโลกตะวันตกอีกด้วย

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Creative นัทธมน หัวใจ

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Video editor เสาวภา โตสวาท

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising