×

สรุป จุดเริ่มต้นปฏิวัติวัฒนธรรมจีนโดยเหมาเจ๋อตุง ใน 8 นาที

15.03.2021
  • LOADING...

ในโลกนี้มีไม่กี่อุดมการณ์ที่ถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคม หนึ่งในนั้นคืออุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่นำโดย เหมาเจ๋อตุง ซึ่งเชื่อว่า ‘ความเท่าเทียมจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวกระโดด’ จึงถูกนำมาทดลองใช้กับประเทศจีนในปี 1911 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการปกครองระบบฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ชิง ก่อนเข้าสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐ

 

จนเมื่อปี 1949 พรรคคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาเจ๋อตุงใช้นโยบายก้าวกระโดดมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งๆ ที่คนในประเทศไม่มีพื้นฐานเทคโนโลยีเท่าไรนัก จนทั่วโลกมองว่าเป็นการทำให้ประเทศจีนยิ่งถอยหลัง

 

จนกระทั่งปี 1966 เหมาเจ๋อตุงต้องการเปลี่ยนระบบจากวัฒนธรรมดั้งเดิมสู่ความเท่าเทียม จึงทำการปฏิวัติวัฒนธรรม (Great Cultural Revolution) ด้วยการปลุกระดมนักศึกษา (Red Guard) เพื่อให้ปัญญาชนเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยในสมัยนั้นนักศึกษาบุกจับข้าราชการมาลงโทษโดยมีเหมาเจ๋อตุงหนุนหลัง เกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอนุรักษนิยมและสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ จนทำให้ประเทศบอบช้ำยาวนานเป็นเวลา 10 ปี ก่อนจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 


ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก


 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising